محور های کنفرانس

صفحه اصلی > محور های کنفرانس

- پدافندغیرعامل، پیشرفت پایدار مردم محور و نهادهای اجتماعی

o       استفاده از توان سازمان‌های مردم نهاد

o       مردم‌یاری و پدافند غیرعامل

o       نقش شرکت‌ها و سازمان‌های بخش خصوصی و عمومی

o       بسیج و پدافند غیرعامل

2- پدافند غیرعامل و انرژی پایدار

o       پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار صنایع نفت، گاز

o       پدافندغیرعامل در زیر ساخت های آب، برق و انرژی های نو

3- شهر پایدار و پدافند غیرعامل شهری

o       مدیریت شهری

o       شهرهای هوشمند

o       برنامه‌ریزی و طرح‌های توسعه شهری

o       زیرساخت های شهری

o       تاب آوری شهری

o       بحران‌های شهری

o       ایمنی شهر

o       حمل و نقل شهری (شبکه معابر، پل‌ها، بزرگراه‌ها، مترو و منوریل)

o       مبلمان، تجهیزات و تاسیسات شهری

4- پدافند غیرعامل و ایمنی

o       مدیریت بحران، HSE و پدافندغیرعامل

o       رابطه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

o       طراحی سازه و فضاهای امن در توسعه پدافندغیرعامل پایدار

o       فرماندهی سانحه و اقدامات پدافندی قبل از بحران

5- فرهنگ، آموزش و پدافند غیرعامل

o       پدافندغیرعامل و پیشرفت پایدار فرهنگی و آموزشی

o       مراکز آموزشی و پژوهشی و پدافند غیرعامل

o       هنر و پدافند غیرعامل

6- اقتصاد مقاومتی و پیشرفت پایدار

o       پدافندغیرعامل، پیشرفت پایدار با نگاه اقتصاد مقاومتی و تولید ملی

o       پدافندغیرعامل و پیشرفت پایدار حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

o       صنعت گردشگری و پدافندغیرعامل

7- اماکن تاسیسات و زیرساخت‌های پایدار

o       پدافند غیرعامل در شبکه‌های مواصلاتی و حمل و نقل

o       پدافندغیر عامل و پیشرفت پایدار تاسیسات و صنایع

8- سلامت پایدار و پدافند شیمیایی، زیستی و پرتویی

o       پدافندغیرعامل در زیرساخت های بهداشت و درمان

o       پدافندغیرعامل، پیشرفت پایدار و تغییرات اقلیم و محیط زیست

o       پدافند غیرعامل، امنیت غذا، دارو و بهداشت

9- فناوری اطلاعات و دفاع سایبری

o       امنیت پدافندغیرعامل در زیرساخت های ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی (فضای مجازی)

o       بدافزارها و پدافند غیرعامل

o       شبکه‌ها و سامانه‌های ارتباطی

o       نرم‌افزارها

o       سامانه‌ها

10- آمایش سرزمینی دفاعی، مناطق مرزی و پدافندغیرعامل

o       دفاع سرزمینی و پدافند غیرعامل

o       دفاع مرزی و پدافند غیرعامل

o       پایدارسازی مرزنشینان و پدافند غیرعامل

                                                            o     سکونت‌گاه‌های مرزی و امنیت مردمی